Search

Top 60 Oracle Blogs

Recent comments

Oracle8: SQL Statement Tuning Workshop Student Guide

Book: 
Manufacturer:
Part Number:
Price:

 This is a Dutch language book, and so here's a Dutch synopsis: Dit Leerboek Oracle SQL is in eerste instantie bedoeld voor het onderwijs op HBO-niveau; het is bestemd voor alle studierichtingen die Oracle als software-omgeving gebruiken voor het leren omgaan met relationele informatiesystemen en SQL. Het is met name geschikt als ondersteuning bij zelfstudie en/of practicum, en als zodanig ook heel goed individueel te gebruiken buiten het reguliere onderwijs.